NSK Meerkamp

NSK Meerkamp

Onderdeel van het Tartlétos Loopgala is dit jaar het Nederlands Studenten Kampioenschap Meerkamp. Deze meerkamp bestaat uit vier onderdelen: 100m, kogelstoten, verspringen en 800m, die in chronoloog van het Tartlétos Loopgala worden verwerkt.

Het NSK Meerkamp wordt onder auspiciën van Stichting Studentensport Nederland georganiseerd.

Deelname studenten

Ook dit jaar zal het NSK Meerkamp in deze wedstrijd verweven worden. HBO- en WO-studenten tussen de 16 en 30 jaar, studerende aan een Nederlandse onderwijsinstelling mogen hieraan meedoen. Hieronder wordt iedereen verstaan die als voltijd student is ingeschreven bij een van de eerder genoemde instellingen óf op 15 juni 2018 niet langer dan een jaar geleden hierbij stond ingeschreven. Het NSK Meerkamp valt dus onder het collegejaar 2017-2018. Hierbij is het verplicht dat deelnemers een geldige collegekaart kunnen overleggen aan de organisatie!

Belangrijk! HBO- en WO-studenten die studeren aan een Nederlandse onderwijsinstelling die niet is aangesloten bij Studentensport Nederland betalen 30% toeslag maar mogen wel meedoen aan NSK Meerkamp. Overige atleten (tussen de 16 en 30 jaar) kunnen, indien er ruimte is in het tijdschema, buiten mededinging meedoen.

Onderdelen

Het NSK Meerkamp bestaat uit de volgende 4 onderdelen: 100 meter, verspringen, kogelstoten en 800 meter. Dit geldt voor de mannen en voor de vrouwen, hier wordt dus geen onderscheid in gemaakt.

Buiten mededinging

Er kan aan het NSK Meerkamp ook buiten mededinging meegedaan worden mits de inschrijflimiet van 18 deelnemers per categorie (mannen/vrouwen) nog niet bereikt is. Als dit wel het geval is kan je helaas niet mee doen. Als er plekken over zijn kan je mee doen aan het NSK Meerkamp buiten mededinging. We hanteren hierin de regel: wie het eerst komt wie het eerst maalt.

NSK borrel

Dit jaar wordt er na het Loopgala en NSK Meerkamp een borrel georganiseerd in sportcafé de Bongerd, waar alle deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers welkom zijn om nog even gezellig het sportevenement af te sluiten!